Condicions Generals de Venda

Condicions Generals de Venda realitzats per Amboaine Gestió S.L. a través de la seva plataforma de venda per Internet, www.siente-online.es


Dades de la empresa:

Aquest document recull les condicions generals de venda de Amboaine Gestió S.L. d'ara endavant Siente, a través de www.siente-online.es amb les següents dades:

www.siente-online.es

Amboaine gestión SL

C. Espronceda, 281; 5º4ª; 08018 Barcelona

B64865488

Telf.. 934 50 55 58

hola@siente.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 40794. Foli 207. Fulla B 375337.


1. CONDICIONS.

Les comandes realitzades pels clients a Siente i que aquesta accepta, estaran subjectes a aquestes condicions. Aquestes condicions substitueixen qualsevol altre acord comercial entre Siente i el Client, excepte pacte exprés en contra atorgat per persona amb poder suficient.

Edad mínima de compra: La edad mínima de compra será aquella que la legislación vigente en cada momento determine en las Leyes del Reino de España para el trato comercial y recogidas en el Código Civil y demás leyes vigentes


2. PRECIOS.

Siente es reserva el dret a canviar els seus preus sense notificació prèvia, en qualsevol moment. Els preus en vigor seran els que prevalguin quan s'accepti una comanda. Si en la comunicació de preus aquests s'informen amb IVA inclòs, el preu és el d'una unitat amb el seu corresponent arrodoniment, la qual cosa pot originar que en una comanda de diverses unitats l'import final no sigui exactament igual a multiplicar la quantitat pel preu unitari IVA inclòs a causa de diferències d'arrodoniment; és a dir, no es vaig poder garantir que la suma de l'arrodoniment sigui igual a l'arrodoniment de la suma. S'il·lustra un exemple per a major claredat i evitar qualsevol tipus de reclamacions per aquest motiu. El Client entén i coneix aquesta situació, comprometent-se per tant a no realitzar estèrils reclamacions per aquest motiu, tret que hi hagués algun tipus d'error.

Exemple de diferències d'arrodoniment:

Preu 21% IVA Inclòs: 5,00€

(4,13 base + 21% IVA = 4,13 + 0,8673 = 4,9973 --> ARRODONIMENT 5,00€)

Quantitat 10 Unidats.

Base Imposable 4,13 x 10 = 41,30;

IVA 41,30 x 21% = 8,673 -->

Arrodonit 8,67

Total Factura 41,30 + 8,67 = 49,97€ --> DIFERENT DE 50,00 (10 x 5).


3. PAGO.

El Client realitzarà el pagament de les seves comandes mitjançant les formes de pagament que Assegui posa a la seva disposició.

En el cas de transferència, el client haurà de realitzar el pagament no més tard de 10 dies, comprometent-se Assegui a realitzar l'enviament de la mercaderia UNA VEGADA REBUT AQUEST PAGAMENT. En cas de no rebre's la transferència en el termini indicat, Sent podrà anul·lar la comanda, sense que calgui realitzar cap comunicació d'aquesta situació per part de Siente.

En el cas de contra reemborsament, si el Client, en la recepció de la mercaderia no abona l'import reclamat en l'operació, no fent-se per tant de lliurament d'aquesta, Sent podrà reclamar al Client les despeses de transport i qualsevol altre perjudici que li hagi estat ocasionat.


4.PAGAMENT SEGUR:

Tots els nostres pagaments són segurs i la mateixa web et redirigirà a les plataformes de pagament segures (Paypal, Redsys per a targetes).

El pagament amb targeta de crèdit en Siente (www.siente-online.es) és totalment segur, ja que les dades es transmeten de forma encriptada. A més, el càrrec s'efectuarà quan el banc confirmi l'autenticitat de la targeta. En cas contrari la comanda serà cancel·lada. Aquesta opció es fa a través del sistema Redsys i del banc Santander: www.redsys.es o des del telèfon central: 902 198 747.

Disposes també de l'opció de pagament per Paypal, és la forma més fàcil i segura de comprar per internet. No fa falta que tinguis compte, ja que amb introduir les teves dades de targeta en el sistema de Paypal podràs comprar.

El pagament per transferència també s'accepta, en la comanda apareix el nostre compte amb el Banc Santander. Hauràs d'escriure la referència de compra perquè puguem comprovar-ho. Una vegada confirmat el teu pagament, rebràs un e-mail amb la factura de la teva compra.


5. COMPTES DE CLIENTS.

Per a poder realitzar una compra a través del servei prestat per *Siente, el Client ha de subministrar dades veraces. Sent pot permetre la compra per a clients que no desitgin crear un registre en la seva base de dades com a client, quedant reflectits les seves dades únicament en els documents de l'operació, com ara Comandes, Albarans o Factures. En el cas d'un alta de client, o d'una compra sense registrar-se com a client recurrent mitjançant www.siente-online.es, el Client ha de realitzar una validació del seu correu electrònic responent a un missatge destinat a aquest correu generat pel nostre sistema, el que figuren les condicions generals d'ús, la política de privacitat i aquestes condicions generals de venda, contestant i per tant validant el seu compte únicament si accepta aquestes condicions. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació d'acord amb les lleis de protecció de dades, mitjançant els mecanismes recollits en el document accessible en aquesta WEB ‘condicions generals d'ús i política de privacitat’.


6. COMANDES.

Una vegada confirmat una comanda, el Client només podrà cancel·lar-lo mitjançant acord escrit, normalment per email, amb un representant de *Siente amb poder suficient per a això.


7. ENVIAMENTS I LLIURAMENTS.

Sent El nostre compromís és màxim de 48 hores (encara que molts de les nostres comandes es lliuren en 24 hores), sempre que la comanda es confirmi abans de les 12.*00h i excepte dissabtes, diumenges i festius. La nostra agència de transport és Llaura *vinc SL. També rebràs un correu electrònic informant-te quan el producte surti de la nostra botiga amb un número de seguiment, així com les dades de contacte (nostres i de l'empresa Llaura *Vinc SL).

Les despeses d'enviament inclouen les despeses de manipulació i empaquetat, així com les despeses postals. Les despeses de manipulació tenen un preu fix, mentre que les despeses de transport poden variar segons el pes total del paquet. T'aconsellem que agrupis tots els teus articles en una mateixa comanda. No podem combinar dues comandes diferents, i les despeses d'enviament s'aplicaran per a cadascun de manera individual. No ens fem responsables dels danys que pugui sofrir el teu paquet després de l'enviament, però fem tot el possible per a protegir tots els articles fràgils.


8. DRET DE DESISTIMENT. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES.

El client, a la seva opció, i excepte les excepcions que es refereixen a continuació, podrà dins del termini de 14 dies naturals a partir de la recepció dels productes procedir a la seva devolució (exercir el seu dret al desistiment). Abans de procedir a la devolució, el Client ha de posar-se en contacte amb *Siente per a manifestar la incidència i acordar la forma de devolució de l'import. La mercaderia haurà d'estar en el mateix estat que s'ha rebut, en el seu embalatge original.

Excepcions al dret de desistiment (a la devolució):

El dret de devolució no s'aplicarà als següents articles:

 • Per motius d'higiene, d'articles d'ús íntim sense precinte.
 • Articles de contingut digital o analògic en suport físic, tret que aquests estiguin precintats.
 • Articles de contingut digital obtinguts en descàrrega excepte autorització expressa del fabricador o titular dels drets d'explotació d'aquests.
 • Béns personalitzats o elaborats a mesura.
 • Productes de ràpida caducitat com a aliments o productes peribles amb data de caducitat.
 • Premsa o publicacions periòdiques.
 • Serveis prestats dels quals el client hagi acceptat la seva prestació.
 • Sent reemborsarà l'import del producte utilitzant un mitjà de pagament similar a l'empleat per a la compra d'aquest, o mitjançant transferència en el cas que així s'acordi. La devolució es realitzarà una vegada hagi rebut i verificat la mercaderia o en el cas de productes en descàrrega, obtingut l'autorització del titular dels drets dels mateixos per al seu abonament.

9. GARANTIA.

A més dels drets legals, i l'opció de desistiment, els clients de la Unió Europea gaudeixen d'una garantia de dos anys a partir de la data de recepció dels productes.


10. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ DELS PRODUCTES.

Sent realitza tots els esforços perquè la informació dels productes venuts a través de www.siente-online.es sigui veraç; no obstant això, a vegades pot succeir que alguna característica d'un producte no estigui actualitzada, hagi canviat alguna de les seves especificacions, o en general alguna informació sobre un producte no sigui veraç. Li preguem que s'informi sobretot en el cas dels productes no fabricats per *Siente, a fons de les característiques dels mateixos a través dels mitjans al seu abast. En el cas que aquesta diferència de característiques del producte sigui rellevant, li empara el dret de desistiment, que podrà exercir.


11. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT.

Sent no pot, ni exclou la seva responsabilitat enfront del Client per qualsevol motiu pel qual seria il·legal fer-lo, o per dol o culpa greu.

El client és responsable de les transaccions en el lloc web. Les dades de les targetes de crèdit s'introdueixen en una pàgina segura i es transfereixen mitjançant SSL o una altra tecnologia, en funció del que aplicació.

No obstant això, Sent no acceptarà cap mena de reclamació com ara, a títol descriptiu, però no enunciatiu, lucre cessant, perduda de negoci, perduda d'estalvi previst per l'ús d'un producte, pèrdues en imatge o fons de comerç, o qualsevol pèrdua directa o indirecta derivada de l'incompliment o retard en qualsevol dels següents casos:

 1. Aquests siguin raonablement previsibles. És a dir, la situació de retard o de no adequació del subministrament o qualsevol altra que hagi causat el perjudici, anés clarament previsible sense que sigui causada aquesta situació amb dol o culpa greu.
 2. S'hagin produït a causa de circumstàncies alienes o que escapen al control de *Siente.
 3. Causes de força major incloent, però sense limitació, situacions com: guerra, incendi, explosió, inundació, accions governamentals, normes d'importació o exportació, disputes laborals, vagues o impossibilitat o dificultat d'obtenció dels subministraments de productes.

12. *LEGISLACION APLICABLE I *JURISDICCION.

La relació entre *Siente i el Client es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona excepte els casos específics de defensa dels drets dels consumidors i usuaris, tal com estableix la legislació actual.